Display Random Header Images in WordPress

Most blog designs get boring if they have a huge header picture and it is static. This is when this tutorial comes in to make your header images dynamic because it rotates on each visit. You can select as many images as you want to rotate randomly. It brings life to a blog. First you need to name your images in this format: headerimage_1.gif headerimage_2.gif headerimage_3.gif You must separate the name with an underscore. You can change the headerimage text to himage or anything you like. Once you have done that paste the following code in your header.php where you would like the images to be displayed or in any other file. 1 http://path_to_images/headerimage_ echo(rand(1,3)); ?>.gif” 2 width=”image_width” height=”image_height” alt=”image_alt_text” /> Make sure that you change the number 3 if you decide to do more than 3 images. This code is not exclusive for WordPress, it will work with any php based...

Custom CSS Stylesheet for Individual Posts

There are sites that use custom stylesheet for individual posts. Do you want to know how you can do it also? It is very simple. This is accomplished by the use of Custom Fields. First you will need to open your header.php and insert this code somewhere in between codes. 1 2 $customstyle = get_post_meta($post->ID, ‘customstyle’, true); 3 if (!empty($customstyle)) { ?>...

Easily Add Custom Header, Footer, or Sidebar on Different Categories

Did you ever come across a site that is using different header or sidebar for some categories? Well this is how you can accomplish that as well. To call a particular header, you will need to open your index.php and replace your normal header code with this one: 1 2 get_header(‘blogging’); 3 } else { 4 get_header(); 5 } ?> This code above is basically telling WordPress that if someone opens the category called “Blogging” then WordPress needs to display a file called header-blogging.php if it exist. If it does not exist, or if the category is not blogging, then WordPress displays the default header file. To get a separate sidebar for each all you need to do is add the following code: 1 2 get_sidebar(‘blogging’); 3 } else { 4 get_sidebar(); 5 } ?> The code above will look for sidebar-blogging.php to replace the default footer file if the category is Blogging. To get a separate footer for each category all you need to do is add the following code: 1 2 get_footer(‘blogging’); 3 } else { 4 get_footer(); 5 } ?> The code above will look for footer-blogging.php to replace the default footer file if the category is...

Display the most Recent Post from a Specific Category

Did you see sites with a magazine style theme who are displaying posts from a specific category. Sometimes only the most recent post. Well you can do this too easily. 01 02 query_posts(‘showposts=1&cat=3’); 03 while(have_posts()) : the_post(); 04 ?> 05...

Google Googles 1.3

La nova versió del Google Googles per Android té una curiosa funcionalitat….resol sudokus!!!

System Ninja

Utilitat de neteja de l’ordinador. Elimina temporals, gestiona els programes que s’inicien automàticament a l’arrancar el pc (ideal per quan l’ordinador comença anar lent i no saps perquè), i també és un Administrador de Tasques. L’administrador de tasques és força important per “matar” processos que s’estan executant, ja que a vegades hi ha virus, spyware o malware que simplement “matant” el procés i després eliminant temporals i treient-los de l’arrancada automàtica de l’ordinador ja quedeen eliminats. És una eina molt semblant al CCleaner, en la que li falta la optimització del registre d’aquest, però que amb l’administrador de tasques la supera. L La web del programa és aquesta. I el podem descarregar automàticament d’aquí. Per poder-lo instal·lar, és necessari tenir a l’ordinador el .NET Framework 3.5 de...

Sorteig d’un Nexus One a El Androide Libre

Els amics de El Androide Libre ( www.elandroidelibre.com ) sortegen el dia 16 de maig un fabulós Nexus One. Per tant, si voleu tenir la possibilitat d’aconseguir aquest telèfon, ja ho sabeu.  Seguiu les instruccions i a esperar…. Evidentment, sorteig a part, la web www.elandroidelibre.com és dels millors llocs per estar al dia del nostres sistema operatiu preferit per aparells mòbils. Visiteu-la sovint i aprendreu...

El viral de l’any?

Són els OK Go i la cançó This too shall pass. Enjoy Per cert, els OK Go són els “artistes” d’aquest altre gran...